🎓 Czy graf to wyraz rodzimy? - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Czy graf to wyraz rodzimy?

Sylwia
5926
odpowiedziała na to pytanie

Graf

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Geografia

Uzupełnij tekst wstawiając odpowiednie wyrazy bądź frazy.

Smog tworzą zanieczyszczenia pierwotne (................................., gazy i mgła) oraz produkty ich ...................................... i chemicznych przemian
zachodzących w warunkach zmiany ...................................... podczas ..................................... pogody. Tworzeniu się smogu sprzyjają też wysoka
wilgotność, ..................................... oraz czynnik ludzki. Niebezpieczne dla człowieka składniki smogu to ....................................... PM10 oraz PM2,5.
Ponadto wśród nich są też: ...................................... i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), a także dioksyny oraz
................................... (…) Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza są powszechnie dostępne, a jakość powietrza jest na bieżąco monitorowana przez
......................................., w ramach ......................................... (…) Obecnie przemysł w znacznie mniejszym stopniu niż w latach 90. przyczynia się do
..................................... szkodliwych substancji. Kwestie ...................................... emisji ze źródeł ..................................... zostały dobrze uregulowane przez rozmaite instytucje. Wciąż jednak istnieje problem emisji ......................................... Źródło szkodliwych substancji w powietrzu stanowi też tzw. ...................................... emisja (zanieczyszczenie na małych wysokościach do ok. 40 m), a jej przyczyną jest stosowanie przestarzałych ........................................, złej jakości.......................................... i spalanie ..................................

Wyrazy i frazy do wstawienia: metale ciężkie, kotłów, przemysłowych, pyły, bezwietrznej, odpadów, fotochemicznych, pyły zawieszone, ukształtowanie terenu, norm, niska, benzo(a)piren, emisji, paliw, Państwowego Monitoringu Środowiska, Inspekcję Ochrony Środowiska, komunikacyjnych, temperatury;

39 minut temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019