Co to są mediacje i arbitraż? - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  liceum

Język polski
 -  liceum

Co to są mediacje i arbitraż?

Ewa
434
odpowiedziała na to pytanie

mediacja - pośredniczenie w sporze w celu osiągnięcia kompromisu

arbitraż - rozstrzyganie sporów przed arbitrem 

Matematyka
20 +53
4 dni temu
Matematyka
2 + 2
4 dni temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
content
28 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019