Co to jest pluralizm w mediach? - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Co to jest pluralizm w mediach?

Sylwia
31605
odpowiedziała na to pytanie

Jest to prawo do funkcjonowania nieograniczonej liczby środków masowego przekazu, które zachowują niezależność. 

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019