Co to jest konflikt tragiczny? - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  liceum

Język polski
 -  liceum

Co to jest konflikt tragiczny?

Ewa
434
odpowiedziała na to pytanie

Konflikt tragiczny jest to konflikt, który niezależnie od rozwiązania, przynosi porażkę obydwu jego stronom. Losem człowieka kieruje nie on sam, lecz  przeznaczenie, na które człowiek nie ma wpływu. Może się mu jedynie poddać. I tak jest on skazany na porażkę.

Matematyka
20 +53
około 6 godzin temu
Matematyka
2 + 2
około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019