Co to jest demitologizacja? - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  liceum

Język polski
 -  liceum

Co to jest demitologizacja?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Demitologizacja to obalenie mitu związanego z jakąś postacią, rzeczą, zjawiskiem.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019