Co to jest "budowa klamrowa"? - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  liceum

Język polski
 -  liceum

Co to jest "budowa klamrowa"?

Iwona
27570
odpowiedziała na to pytanie

"Budowa klamrowa" utworu odnosi się do jego kompozycji. W przypadku liryki objawia się powtórzeniem tej samej zwrotki, frazy, motywu na początku i na końcu wiersza. W przypadku innych tekstów jest to powtórzenie tego samego motywu, zdania, sytuacji na początku oraz na końcu tekstu. Elementy te tworzą klamrę kompozycyjną.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019