Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

Cechy języka środowiskowego

Odpowiedź nauczyciela