Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

1. Zamień poniższy tekst na mowę niezależną. Pamiętaj o interpunkcji oraz uzupełnieniach dialogowych.

Piotr poprosił polonistkę, by wyjaśniła, jak analizować utwór liryczny. Nauczycielka odrzekła, że zaczynamy od omówienia tytułu. Uczniowie dopytywali się o to, co należy zrobić dalej. Pani Maria wyjaśniła, że trzeba ustalić, kim jest podmiot liryczny. Następnie dodała, że należy przeanalizować poszczególne obrazy poetyckie.Odpowiedź nauczyciela