Zustandspassiv. Strona bierna określająca stan. - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Zustandspassiv. Strona bierna określająca stan.

Ewa
7630
odpowiedziała na to pytanie
Das Zustandspassiv określa stan podmiotu. Tę stronę bierną tworzymy przy pomocy odmienionej formy czasownika posiłkowego "sein" i imiesłowu czasu przeszłego (Partizip Perfekt). Das Zustandspassiv nie ma dopełnienia w zdaniu, a wykonywana czynność została zakończona. Przykładowo: Meine Hausaufgaben sind schon gemacht. (Moje zadania domowe są już odrobione.) Meines Vaters Auto ist schon repariert. (Samochód mojego taty jest już naprawiony.) Die Tickets sind reserviert. (Bilety są zarezerwowane.)
Przyroda
Budowa mikroskopu optycznego.
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019