🎓 Napisz zdania z podanymi wyrazami według wzoru. 1. Ich glaube, Oliwia kauft oft Kleidung ein. wyrazy: spazieren gehen, Deutsch lernen, am Abend fernsehen, Sport machen, spät ins Bett gehen, chatten - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Napisz zdania z podanymi wyrazami według wzoru.
1. Ich glaube, Oliwia kauft oft Kleidung ein. 
wyrazy: spazieren gehen, Deutsch lernen, am Abend

...

Ola
57543
Polub to zadanie

Ich glaube, Oliwia geht oft spazieren.

Wideolekcja
content
27 marca 2019
Historia

Aleksander Macedoński

około godziny temu
Historia

Uzupełnij luki. 
Zmiany w Rosji po rewolucji lutowej
Rewolucja lutowa, która wybuchła pod koniec lutego 1917 roku w …………………………………. stolicy Rosji , obaliła absolutne rządy cara ………………………………. Romanowa. Rosja stała republiką, a władzę objął, powołany przez ……………… Państwową, Rząd ……………………………….., w którym zasiedli przedstawiciele bogatej burżuazji i ……………………………………. Rząd Tymczasowy wprowadził swobody demokratyczne, zapowiedział wybory do …………………………... Równocześnie socjaliści w uważający się za przedstawicieli robotników, żołnierzy i chłopów, Piotrogrodzie i innych miastach, zaczęli tworzyć własne rewolucyjne władze zwane radami, po rosyjsku sowietami, na czele, których stała Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i ……………………………... Rząd Tymczasowy zabiegał o ich …………………….. Okres ten od lutego do października 1917 roku, kiedy faktycznie działały dwa niezależne od siebie ośrodki władzy nazywany jest okresem ………………………………. w Rosji.

Okoliczności przewrotu bolszewickiego w październiku 1917roku i zmiany, jakie spowodował.
Mimo obalenia cara i demokratycznych przemian w Rosji, które dokonały się w wyniku rewolucji lutowej, większość społeczeństwa nadal była niezadowolona, ponieważ pogarszała się sytuacja …………………………….. i warunki życia najbiedniejszych. A nowy rząd nie potrafił zapanować nad chaosem w państwie. Niezadowolenie wywołała też decyzja rządu o dalszym udziale Rosji w ……………, w której ponosiła klęski. Wykorzystali to …………………………., czyli rosyjscy komuniści na czele z Włodzimierzem ……………………, którzy pogłębiali chaos. Podburzali lud przeciwko rządowi i domagali się natychmiastowego zakończenia wojny i przekazania całej władzy ……………… Delegatów, w których mieli coraz większe wpływy. Bolszewicy wzywali do kolejnej rewolucji, która zlikwiduje prywatną własność i obiecywali, że po objęciu władzy zapewnią mieszkańcom Rosji pokój, zlikwidują biedę i nierówności społeczne. W październiku 1917 roku opanowana przez bolszewików Piotrogrodzka Rada dokonała zamachu ………….. w Piotrogrodzie. W jego wyniku demokratyczny rząd został obalony, a bolszewicy utworzyli nowy, bolszewicki rząd o nazwie Rada …………………………… Ludowych, którego przewodniczącym został Włodzimierz Lenin. Bolszewicy wydarzenia te nazwali rewolucją ………………...

Rządy bolszewików i wybuch krwawej wojny domowej w Rosji
Bolszewicy, aby utrzymać władzę przystąpili do likwidacji demokracji. Zakazali działalności innym ……………. politycznym, wprowadzili …………………. i przystąpili do bezwzględnej walki ze swoimi przeciwnikami, których nazywali wrogami ludu. W tym celu powołali sądy ……………….. i utworzyli tajną policję polityczną potocznie nazywaną ………………... Jej szefem został zrusyfikowany Polak Feliks Dzierżyński. Czeka siała powszechny strach. Dla swoich przeciwników Lenin utworzył także ……………, czyli obozy pracy przymusowej. W Rosji zapanował czerwony terror. Takie działania bolszewików spowodowały wybuch krwawej wojny domowej w Rosji, aby ją wygrać bolszewicy utworzyli wojsko, które nazwali ……………………….. Armią. Jej twórcą i dowódcą był Lew Trocki. Walczyła ona z wiernymi carowi armiami „białych” ……………………... Aby mieć więcej sił do walki z wewnętrznymi wrogami Lenin podpisał też pokój z państwami centralnymi. Wojna domowa między białymi, a czerwonymi zakończyła się w …............... roku zwycięstwem bolszewików, którzy kontynuowali budowę komunizmu w Rosji. W pierwszej kolejności likwidowali wielkie majątki ziemskie, które przeszły na własność państwa.

około 4 godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Kim był Innocenty III?

około 5 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Geografia

Co to jest cieśnina?

około 20 godzin temu
Historia

Rafael Santi - dzieła

około 23 godziny temu