Jak powiedzieć, że źle się czuję i coś mnie boli? - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Jak powiedzieć, że źle się czuję i coś mnie boli?

Piotrek
4426
odpowiedział na to pytanie
Mówiąc o dolegliwościach używamy czasownika wehtun (boleć). Fakt, że boli nas głowa lub brzuch, możemy wyrazić na dwa sposoby: Mein Kopf / Bauch tut mir weh. / Ich habe Kopfschmerzen / Bauchschmerzen. Ich fühle mich schlecht. - Źle się czuję.
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Fizyka
Poniżej przedstawiono diagram H–R (diagram H – R, Hertzsprunga – Russella). Na osi pionowej odłożono stosunek mocy promieniowania gwiazdy L do mocy promieniowania Słońca L∗, natomiast na osi poziomej typ widmowy gwiazdy, który zależy od temperatury gwiazdy. Ten sam typ widmowy oznacza taką samą temperaturę na powierzchni gwiazdy. Moc promieniowania, czyli ilość energii wysyłanej w jednostce czasu, zależy od temperatury i jest proporcjonalna do pola powierzchni gwiazdy. Na diagramie cyfrą 1 oznaczono położenie Słońca, cyfrą 2 – gwiazdę należącą do kategorii nadolbrzymów, a cyfrą 3 – gwiazdę typu biały karzeł. Z tego diagramu wynika, że na przykład gwiazda 2 mając taką samą temperaturę na powierzchni jak Słońce wysyła 10^6 razy więcej energii niż Słońce.
Przeanalizuj wykres H – R porównując gwiazdę 3 ze Słońcem pod względem temperatury „jej powierzchni” i promienia.
Zapisz informacje o temperaturze i promieniu (w porównaniu ze Słońcem).
1. Temperatura „powierzchni” gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
2. Promień gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019