Jak powiedzieć, że coś jest zabronione? - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Jak powiedzieć, że coś jest zabronione?

Piotrek
4433
odpowiedział na to pytanie
Mówiąc o zakazach używamy czasownika "dürfen" (mieć pozwolenie) z przeczeniem lub konstrukcji "Es ist verboten / nicht erlaubt, ... + zu". Przykładowo: Man darf hier nicht parken. (Tutaj nie wolno parkować.) / Es ist verboten, hier zu parken. (Parkowanie tutaj jest zabronione.) Im Museum darf man keine Exponate anfassen. (W muzeum nie wolno dotykać eksponatów.) / Es ist nicht erlaubt, im Museum Exponate anzufassen. (Dotykanie eksponatów w muzeum jest niedozwolone.)
Matematyka
20 +53
1 dzień temu
Matematyka
2 + 2
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019