Czasowniki modalne. - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  liceum

Język niemiecki
 -  liceum

Czasowniki modalne.

Ola
11636
odpowiedziała na to pytanie
W języku niemieckim wyróżnia się czasowniki modalne: können (móc, umieć, potrafić), müssen (musieć), wollen (chcieć), sollen (mieć powinność, obowiązek), dürfen (mieć pozwolenie), mögen (lubić). Czasowniki te odmieniają się nieregularnie, a ich odmiany należy nauczyć się na pamięć.
Matematyka
20 +53
4 dni temu
Matematyka
2 + 2
4 dni temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019