🎓 Czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych. - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych.

Ola
13457
odpowiedziała na to pytanie
W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych (np. aufräumen - sprzątać, aufstehen - wstawać, einkaufen - kupować) przedrostek "ge-", za pomocą którego tworzymy formy imiesłowy czasu przeszłego Perfekt, znajduje się między przedrostkiem a tematem czasownika. Przykładowo: Meine Mutter hat gestern die ganze Wohnung aufgeräumt. (Moja mama posprzątała wczoraj całe mieszkanie.)
Historia
Kim był Albrecht Hohenzollern?
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019