🎓 Czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych. - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych.

Ola
14036
odpowiedziała na to pytanie
W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych (np. aufräumen - sprzątać, aufstehen - wstawać, einkaufen - kupować) przedrostek "ge-", za pomocą którego tworzymy formy imiesłowy czasu przeszłego Perfekt, znajduje się między przedrostkiem a tematem czasownika. Przykładowo: Meine Mutter hat gestern die ganze Wohnung aufgeräumt. (Moja mama posprzątała wczoraj całe mieszkanie.)
Matematyka
Oblicz (-7 1/5):(-3 1/5)
około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia
Kim byli gladiatorzy?
około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia
Czym był senat rzymski?
około 14 godzin temu
Historia
Kim byli Etruskowie ?
około 15 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019