Czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych. - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych.

Ola
12485
odpowiedziała na to pytanie
W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych (np. aufräumen - sprzątać, aufstehen - wstawać, einkaufen - kupować) przedrostek "ge-", za pomocą którego tworzymy formy imiesłowy czasu przeszłego Perfekt, znajduje się między przedrostkiem a tematem czasownika. Przykładowo: Meine Mutter hat gestern die ganze Wohnung aufgeräumt. (Moja mama posprzątała wczoraj całe mieszkanie.)
Przyroda
Budowa mikroskopu optycznego.
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019