🎓 Co to jest zaimek zwrotny? - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Co to jest zaimek zwrotny?

Łukasz
12
odpowiedział na to pytanie
Zaimek zwrotny to polskie nieodmienne "się". W języku niemieckim zaimek zwrotny "sich" odmienia się przez osoby: ich - mich, du - dich, er / sie / es - sich, wir - uns, ihr - euch, sie / Sie - sich. Uwaga, czasowniki, które są w języku polskim zwrotnymi, nie są nimi w języku niemieckim i odwrotnie. Przykładowo: sich unterhalten - rozmawiać, lernen - uczyć się, lachen - śmiać się.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
EDB

Zdefiniuj wypadek komunikacyjny.

około 9 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019