Co to jest rekcja czasownika? - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa

Co to jest rekcja czasownika?

Piotrek
4430
odpowiedział na to pytanie
Rekcja czasownika to połączenie czasownika z dopełnieniem przy pomocy odpowiednich przyimków. Takich wyrażeń należy uczyć się na pamięć, należy także zapamiętać przypadek gramatyczny, z którym występuje dany czasownik i przyimek. Przykładowo: warten auf + Akkusativ (czekać na + biernik), teilnehmen an + Dativ (brać udział w + celownik), erzählen von + Dativ (opowiadać o + celownik), sich freuen über + Akkusativ (cieszyć się z + biernik).
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019