🎓 Co oznacza rzeczownik "Berliner"? - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  liceum

Co oznacza rzeczownik "Berliner"?

Ola
30552
Polub to zadanie

Rzeczownik Berliner ma

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Historia

UZUPEŁNIJ TEKST:

Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. była kolosem pomimo rosnących trudności odnoszącym
militarne sukcesy. Jednak rosnące prawa szlachty oraz liberum veto coraz bardziej osłabiały kraj.
W latach 1697 – 1763 władzę w kraju przejmują …............................................................. Szlachta żyje
coraz dostatniej – stąd powiedzenie „Za króla Sasa …............ , …............... i …..................... …...........”.
Skarb państwa świeci jednak pustkami. Sytuację pogarsza fakt, że w siłę rosną sąsiedzi Polski …...........,
….................. i …..................... . Światlejsi Polacy dostrzegają potrzebę głębokich zmian, reformy
państwa. W atmosferze sporów w roku 1764 z poparciem Rosji królem zostaje …......................................
….......................... . Jego próby przeprowadzenia zmian spotkały się ze sprzeciwem części szlachty, która
w miejscowości Bar zawiązała ….................................. przeciw królowi oskarżanemu o …........................
…..................... . Rozgorzały walki , które stały się dla Austrii, Rosji i …................. pretekstem
do pierwszego …............................. …........................., którego dokonano w roku …............. .
To wydarzenie zdopingowało zwolenników reform do działania. W 1788 r. zwołano w Warszawie
…............. , który w celu ominięcia liberum veto i umożliwienia głosowania większością głosów zawiązał
…................................. . Wkrótce nazwano go Sejmem …................................, a ze względu
na doniosłość decyzji - ….......................... ….................. Jego największym dokonaniem było uchwalenie
3 maja ….......... roku …............................................. . Jej mocą postanowiono, że
- …..................................................................................................................................................................
- …..................................................................................................................................................................
- …...................................................................................................................................................................

Nowa konstytucja miała zwolenników i przeciwników. Ci ostatni w roku …........ zawiązali konfederację
w ….............................. . Wsparła ich caryca Katarzyna wysyłając do Polski rosyjską armię. Dowództwo
polskiego wojska objął Józef …................................, ważnym dowódcą był też Tadeusz …........................
Początkowe sukcesy ( np. bitwa pod ….............................) szybko w obliczu przewagi wroga ustąpiły
klęskom. W roku …................ dochodzi do drugiego …................... …................ .
Po raz pierwszy Polacy postanawiają odzyskać niepodległość na drodze powstania. Na jego przywódcę
wybierają …............................ ….............................. Wybuchłe w 1794 r. powstanie tylko początkowo
odnosiło sukcesy (np. pod …............................ ), walki rozprzestrzeniły się też na …................
i ….............................., gdzie dowództwo objął szewc …........................................... . Wkrótce jednak
Rosjanie uzyskali przewagę, a ostatnim bastionem oporu powstańców została …....................................,
gdzie w listopadzie wojska rosyjskie dokonały ….......................... .
Klęska insurekcji kościuszkowskiej oznacza ostateczną klęskę Rzeczypospolitej - w ….............r. Rosja,
Austria i Prusy dokonują …..................... ….................... …............. . Król Stanisław August Poniatowski
podpisuje akt …............................. i wyjeżdża do …...................................

około 2 godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019