🎓 Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.–9.4.). W każdą lukę można wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów. - Odrabiamy.pl

Język hiszpański
 -  liceum

Język hiszpański
 -  liceum

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.–9.4.). W każdą lukę można wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

Arleta
1162
odpowiedziała na to pytanie

9.1. Había muchos candidatos para ese puesto, por eso Paco se sintió tan orgulloso cuando lo consiguió.
AL
Había muchos candidatos para ese puesto, por eso Paco se sintió tan orgulloso______________________

9.2. Julia es tan atrevida como su hermana.
IGUAL
Julia y su hermana _______________________________________.

9.3. Haré una fiesta en mi casa siempre y cuando traigáis comida y bebida.
SI
Haré una fiesta en mi casa _____________________________________ comida y bebida.

9.4. Las tropas defendieron la ciudad durante dos meses, pero frente a la aplastante supremacía del enemigo se rindieron.
ACABARON
Las tropas defendieron la ciudad durante dos meses, pero frente a la aplastante supremacía del enemigo _____________.


Rozwiązanie:

9.1. Había muchos candidatos para ese puesto, por eso Paco se sintió tan orgulloso al conseguirlo.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019