🎓 Uzupełnij zdania 13.1.-13.4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane w nawiasie. - Odrabiamy.pl

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Uzupełnij zdania 13.1.-13.4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba

...

Agnieszka
481
odpowiedziała na to pytanie

13.1. a joué au volley

(Wczoraj przyszedł mój kuzyn i graliśmy w siatkówkę.)

uzasadnienie: W zdaniu użyto czasu przeszłego Le passé composé. Czasownik jouer, tak jak większość czasowników, odmienia się w tym czasie z czasownikiem posiłkowym avoir. Schemat tworzenia tego czasu przeszłego to: czasownik posiłkowy (avoir) + imiesłów czasu przeszłego (dla czasownika jouer brzmi on: joué). 

Wyrażenie grać w coś tłumaczymy natomiast jako jouer à - dlatego musimy użyć dodatkowego przyimka przed słowem siatkówka. Przyimek à ma różne formy, w zależności od liczby i rodzaju rzeczownika. Rzeczownik volley jest w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego i odpowiada mu forma au przyimka à.

 

13.2. ma nouvelle 

(Wiesz, że moja nowa spódniczka podoba się moim koleżankom?)

uzasadnienie: Kiedy używamy przymiotnika lub zaimka z rzeczownikiem, to musimy dopasować go liczbą i rodzajem do rzeczownika. Rzeczownik jupe jest w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego. Żeńską formą przymiotnika nouveau (nowy) jest nouvelle (nowa). Jeśli zaś chodzi o zaimek dzierżawczy mon (mój), to jego formą żeńską w liczbie pojedynczej dla 1. osoby liczby pojedynczej (ja) jest: ma (moja). 

 

13.3. fais du ski

(Jeżdżę na nartach od pięciu lat.)

uzasadnienie: Kiedy chcemy powiedzieć, że uprawiamy jakiś sport, tu używamy czasownika faire de. Czasownik faire (robić, uprawiać) jest nieregularny, to znaczy że nie odmienia się według żadnego schematu. W 1. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego ma formę: je fais (uprawiam). 

Ponieważ ten czasownik łączy się zawsze z przyimkiem de, to musimy dodać go do zdania. Przyimek de ma różne formy, w zależności od liczby i rodzaju rzeczownika. Rzeczownik ski (narciarstwo) jest w w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego i odpowiada mu forma du rodzajnika de.

 

14. au cinéma à midi

(Każdej niedzieli chodzimy do kina w południe/o dwunastej.)

uzasadnienie: Kiedy chcemy powiedzieć, że idziemy gdzieś, to używamy czasownika aller à. Przyimek à tłumaczymy tu jako do. Ten przyimek ma różne formy, w zależności od liczby i rodzaju rzeczownika. Rzeczownik cinéma jest w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego i odpowiada mu forma au przyimka à.

Kiedy podajemy godzinę, również używamy przyimka à. W tym wypadku można go tłumaczyć jako o/w. W przypadku podawania godziny nie musimy odmieniać tego przyimka, dlatego zostawiamy go w formie à.

Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019