Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Język francuski

Usłyszysz dwukrotnie wywiad z Norą. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (V – Vrai), a które nie (F – Faux).

Odpowiedź nauczyciela