🎓 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. - Odrabiamy.pl

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać

...

Agnieszka
451
odpowiedziała na to pytanie

8.1. C

(Jego celem jest zmiana światu w ogromną bibliotekę.)

 

8.2. A

(Każde miejsce jest do tego dobre.)

 

8.3. D

(Weź książkę, która od dawna tam leży, i zarejestruj ją online.)

 

8.4. E

(Wejdź natychmiast na stronę www.bookcrossing.com, żeby zgłosić swoje znalezisko.)

 


Tłumaczenie tekstu:

Co to jest Bookcrossing? To klub czytelnika bez granic. Jego celem jest zmiana światu w ogromną bibliotekę. Polega na zostawieniu książki, którą już przeczytaliśmy, "w naturze". Każde miejsce jest do tego dobre. Połóżmy książkę na ławce w parku, w pociągu, "zapomnijmy jej" w kawiarni i miejmy nadzieję, że ktoś ją znajdzie. A więc, na co czekasz? Przejrzyj swoją biblioteczkę. Weź książkę, która od dawna tam leży, i zarejestruj ją online. Następnie musisz wydrukować etykietę i przykleić ją na twojej książce, żeby ją uwolnić. Inna osoba znajdzie ją i przeczyta.

Ale co zrobić, jeśli znajdziesz książkę z etykietą Bookcrossing na okładce? Wejdź natychmiast na stronę www.bookcrossing.com, żeby zgłosić swoje znalezisko. Możesz wyjaśnić, gdzie znalazłeś/znalazłaś książkę i podzielić się pierwszym wrażeniem. Przeczytaj książkę i umieść ją z powrotem na wolności. W ten sposób książki można wymieniać w nieskończoność!

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Język angielski

Complete with “a”, “an” , “the” or “-“ if no article is needed.

1. Paris is ……….capital of France. I’d like to visit it one day.
2. Bruce is the only boy at school who can speak …….. Chinese.
3. My grandmother has been playing ……….tennis since she was 12.
4. Alice loves walking in ………rain. She likes rainy days rather than sunny ones.
5. Ted is listening to ……..news on ……..radio. He looks worried.
6. Peter is blind and has got …….guide dog that goes with him everywhere. ……..dog
is a collie. He couldn’t live without it.
7. When we were in Madrid we stayed at …….Ritz, which is ….very expensive hotel.
8. Stella drove ……….children to ………town centre last Monday.
9. It’s very hot today and Ben has turned on ……..fan to get some fresh air.
10. Granny always makes ……dinner on Thanksgiving Day. She is …..excellent cook.
11. Anna’s cat is sitting on ……..window ledge looking at ……..moon.
12. Yesterday John and Larry went to ……zoo.
13. Kent goes to …....bed late when he has …..…exam.
14. David always has ………breakfast in ……kitchen.
15. .......... little boy fell off............... bicycle.
16. .......... children like.............. sweets.
17. . I have lost................ book I took out of.............. library.
18. . ............ cats love.............. fish.
19. Smoking................ cigarettes is unhealthy.
20. Mr and Mrs Jones go to.................. church on............ Sunday.
21. They go to.................... church round..............corner.
22. .................. students read.................... books.
23. .................. student was reading.................book you gave him.
24. . ................. world is coming to an end on..........Friday.
25. He goes to............... work while Mrs Jones stays at................... home.
26. ................. children go to..................... school.
27. Mr Jones goes to................. office while Mrs Jones stays at................. home.
28. They live in................... house on..................corner of................... street.
29. ................ children go to................. school over there.
30. . .............. dogs are not allowed in................ park.
31. ................... Amazon flows from....................Andes to .................... Atlantic.
32. .................... Queen will speak on....................Christmas Day.
33. Mary wants to learn................. French before she goes to.................. Continent.
34. In Paris, we stayed at................ George Vhotel, ate at............... Maxim’s, and
visited...............Louvre
35. .............. Smiths were supposed to come to............... lunch we gave at............ Ritz,
but ................. Mrs Smith phoned to say they had to take................ young one
to....................hospital

około godziny temu