🎓 Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. - Odrabiamy.pl

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. 

Agnieszka
451
odpowiedziała na to pytanie

12.1. B (Zwiedzę też cały kraj.)

uzasadnienie: Zdanie jest napisane w czasie przyszłym prostym (Futur proche). Kiedy chcemy użyć tego czasu, to musimy odmienić czasownik aller (tutaj: tu vas - ty) i dodać do niego bezokolicznik. Bezokolicznik czasownika zwiedzać to właśnie visiter.

 

12.2. B (Wszyscy mi mówią, że to naprawdę piękne miasto.)

uzasadnienie: Kiedy tworzymy zdanie złożone, to musimy użyć odpowiedniego spójnika. Gdy zdanie podrzędne (to, które jest po przecinku) jest dopełnieniowe (czyli możemy o nie zapytać pytaniami przypadków, np.: kogo? co?), to używamy zawsze spójnika que (że).

 

12.3. A (Latem organizuje się tam dużo wydarzeń kulturalnych i sportowych.)

uzasadnienie: W zdaniu zastępujemy słowo Barcelone (Barcelona), czyli chodzi o miejsce. Dlatego trzeba użyć zaimka, który zastępuje nazwy miejsc: (tam). 

 

12.4. C (Zapytaj szybko swoich rodziców.)

uzasadnienie: Czasownik pytać kogoś po francusku brzmi demander à quelqu'un - zawiera w sobie przyimek à i tylko ta odpowiedź jest poprawna. Jeśli będziemy chcieli użyć czasownika demander, to zawsze następuje po nim przyimek à. 

 


Tłumaczenie tekstu:

Cześć, Pierre,

Moi rodzice zdecydowali się zapłacić za moją podróż do Hiszpanii w wakacje. To będzie dobra okazja do poćwiczenia mojego hiszpańskiego. Zwiedzę też cały kraj. Wybrałem mieszkanie w Barcelonie u hiszpańskiej rodziny. Wszyscy mi mówią, że to naprawdę piękne miasto. Latem organizuje się tam dużo wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Pojedziesz ze mną? Co o tym sądzisz? To może być świetna przygoda, a do tego będziemy lepiej mówić po hiszpańsku po powrocie do szkoły. Nasz nauczyciel hiszpańskiego będzie zadowolony. Zapytaj szybko swoich rodziców.

Marc

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język angielski

Uzupełnij każdą lukę przekształcając wyraz podany w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdanie. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

1. What are your favourite _______ (entertain) channels?
2. I think I must be _________________ (work). I feel exhausted.
3. What’s your _________________ (neighbour) like?Is there anything you would like to change about it?
4. Sally can be so ________ (decision). It always takes her ages to make up her mind.
5. Who was you best ________________(child) friend?
6. I hate people who are ________(honest). It’s impossible to trust them.
7. Do you think you could________________(sharp) your pencils before the next lesson?
8. It was a very _________ (polite) remark. I’m sorry, I shouldn’t have made it.
9.Due to the ridiculously high prices,we have been________(able) to find a decent flat in London.
10.My granny remains________(hope) that her missing dog will be found.
11.It’s sometimes difficult to________(sympathy) with Anna. I mean, losing one of your earrings is hardly a tragedy.
12.This mushroom is________(eat). Whatever you do, never pick one like this.
13.Are you an______________________ (imagine) person? For example, can you always think of something to do whenever you have some free time?
14.___________________(appear) windsurfing isn’t so difficult to do.
15. Does anyone still buy a________ (day) newspaper?
16. Whose___________(paint) is this?It’s simply stunning.
17. It must have been a______________(understand). I didn’t say that.

18. We live in a________________(mountain) region.
19.I’m usually_______________(fury) at myself whenever I don’t do well in a test.
20.Why don’t you make an official______________________ (complain)?

około 2 godziny temu