🎓 Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. - Odrabiamy.pl

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok

...

Agnieszka
481
odpowiedziała na to pytanie

11.1. B

(des ateliers de fabrication du pain - warsztaty pieczenia chleba)

 

11.2. F

(le métier difficile de boulanger - trudny zawód piekarza)

 

11.3. E

(venez donc goûter nos spécialités - przyjdźcie spróbować naszych specjałów)

 


Tłumaczenie tekstu: 

Święto chleba

Święto wszystkich miłośników chleba jest 13. maja. Tego roku obchodzi swoje 24. urodziny. W programie: warsztaty pieczenia chleba, konkurs na najlepszą bagietkę i spotkania z piekarzami. Podczas tej imprezy możecie odkryć trudny zawód piekarza i skontaktować się ze szkołami, w których można się uczyć tej profesji. Ponadto kromki chleba pełnoziarnistego, z suszonymi owocami, z miodem itp. będą rozdawane publiczności, przyjdźcie zatem spróbować naszych specjalności. Czekamy na wasze liczne przybycie na Święto chleba!

Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 8 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019