🎓 Przeczytaj opisy trzech zwierząt domowych (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4. Do każdego pytania dopasuj właściwy opis. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jeden z opisów pasuje do dwóch pytań. - Odrabiamy.pl

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Język francuski
 -  szkoła podstawowa

Przeczytaj opisy trzech zwierząt domowych (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4. Do każdego pytania dopasuj właściwy opis. Wpisz rozwiązania do tabeli.

...

Agnieszka
451
odpowiedziała na to pytanie

9.1. C (Które zwierzę lubi się izolować?)

Fragment: Cet animal est plutôt à observer qu'à toucher (...) Il ne recherche pas le contact avec les gens.

(To zwierzę jest raczej do obserwowania niż dotykania. Nie szuka kontaktu z ludźmi.)

 

9.2. C (Które zwierzę może was budzić w nocy?)

Fragment: Il peut être très actif pendant que vous dormez la nuit.

(Może być bardzo aktywny, kiedy śpicie.)

 

9.3. A (Które zwierzę niszczy przedmioty, które znajduje?)

Fragment: Faites attention car il attaque facilement avec ses dents tout ce qu'il rencontre sur son chemin.

(Uważajcie, bo z łatwością atakuje zębami wszystko, co spotka na swojej drodze.)

 

9.4. B (Które zwierzę łatwo adaptuje się w nowym domu?)

Fragment: Il s'habitue très vite à ses propriétaires et à tout ce qui est autour de lui. 

(Bardzo łatwo przyzwyczaja się do swoich właścicieli i wszystkiego, co go otacza.)

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Język angielski

Uzupełnij każdą lukę przekształcając wyraz podany w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdanie. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

1. What are your favourite _______ (entertain) channels?
2. I think I must be _________________ (work). I feel exhausted.
3. What’s your _________________ (neighbour) like?Is there anything you would like to change about it?
4. Sally can be so ________ (decision). It always takes her ages to make up her mind.
5. Who was you best ________________(child) friend?
6. I hate people who are ________(honest). It’s impossible to trust them.
7. Do you think you could________________(sharp) your pencils before the next lesson?
8. It was a very _________ (polite) remark. I’m sorry, I shouldn’t have made it.
9.Due to the ridiculously high prices,we have been________(able) to find a decent flat in London.
10.My granny remains________(hope) that her missing dog will be found.
11.It’s sometimes difficult to________(sympathy) with Anna. I mean, losing one of your earrings is hardly a tragedy.
12.This mushroom is________(eat). Whatever you do, never pick one like this.
13.Are you an______________________ (imagine) person? For example, can you always think of something to do whenever you have some free time?
14.___________________(appear) windsurfing isn’t so difficult to do.
15. Does anyone still buy a________ (day) newspaper?
16. Whose___________(paint) is this?It’s simply stunning.
17. It must have been a______________(understand). I didn’t say that.

18. We live in a________________(mountain) region.
19.I’m usually_______________(fury) at myself whenever I don’t do well in a test.
20.Why don’t you make an official______________________ (complain)?

około godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019