🎓 Zero, first or second conditional 1. If I ______ (see) John, I _____ (tell) him your news tomorrow. 2. Meg sleeps only 5 hours a day. If she ____ (sleep) longer, Her health _____ (improve) fast. 3. If you ____ (freeze) water, it ____ (turn) to ice. 4. If she ____ (want) to talk to me, she _____ (ring up). But she doesn’t. 5. If you ____ (need) help with your car tomorrow, my father ____(help) you. 6. We _____ (have) a picnic if the day _____(be) fine. 7. I ______ (understand) Mr.Brown if he _____(speak) slowly. But He doesn’t. 8. If you_____ (see) a policeman, He always can _____ (show) you the way. 9. I _____(finish) the job tomorrow if I _____(can). 10. If I _____(go) on a boat, I always _____(feel) sick. 11. You _____( make) a fortune if you ____(Take) my ad vice. Too bad that you never listen to me! 12. I____(not need) an umbrella if it _____(not rain). 13.If they ____(catch) a bus now, they ____(arrive) at half past nine. 14. If He _____(not/know) the word, he always _____(look) in a dictionary. 15. She _____(Get) fit if she _____(walk) every day 3 km. But she is too lazy. 16. If I ____(think) that about him, I _____(say) so aloud. But I don’t actually. 17. If he _____(promise) to behave well, his mum ______(forgive) him In some time. 18. If you_____(want) me to, I _____(come) for a walk with you next weekend. 19. If we _____(can) come on Sunday, we ____(come). I am really sorry but we can’t. 20. If you _____(heat) water till 100 degrees Celsius, it _____(boil). 21. He _____(Lose) weight if he ____(stop) eating so much. However, it’s only an imagination. 22. Life _____(be) boring if we _____(have) nothing to do. That's nice it isn’t so. - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Zero, first or second conditional

1. If I ______ (see) John, I _____ (tell) him your news tomorrow.

2. Meg sleeps only 5 hours a day. If she

...

Maria
3121
odpowiedziała na to pytanie

1. If I see John, I will tell him your news tomorrow.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 8 godzin temu
Wideolekcja
content
5 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język angielski

Zero, first or second conditional

1. If I ______ (see) John, I _____ (tell) him your news tomorrow.

2. Meg sleeps only 5 hours a day. If she ____ (sleep) longer, Her health _____ (improve) fast.

3. If you ____ (freeze) water, it ____ (turn) to ice.

4. If she ____ (want) to talk to me, she _____ (ring up). But she doesn’t.

5. If you ____ (need) help with your car tomorrow, my father ____(help) you.

6. We _____ (have) a picnic if the day _____(be) fine.

7. I ______ (understand) Mr.Brown if he _____(speak) slowly. But He doesn’t.

8. If you_____ (see) a policeman, He always can _____ (show) you the way.

9. I _____(finish) the job tomorrow if I _____(can).

10. If I _____(go) on a boat, I always _____(feel) sick.

11. You _____( make) a fortune if you ____(Take) my ad vice. Too bad that you never listen to me!

12. I____(not need) an umbrella if it _____(not rain).

13.If they ____(catch) a bus now, they ____(arrive) at half past nine.

14. If He _____(not/know) the word, he always _____(look) in a dictionary.

15. She _____(Get) fit if she _____(walk) every day 3 km. But she is too lazy.

16. If I ____(think) that about him, I _____(say) so aloud. But I don’t actually.

17. If he _____(promise) to behave well, his mum ______(forgive) him In some time.

18. If you_____(want) me to, I _____(come) for a walk with you next weekend.

19. If we _____(can) come on Sunday, we ____(come). I am really sorry but we can’t.

20. If you _____(heat) water till 100 degrees Celsius, it _____(boil).

21. He _____(Lose) weight if he ____(stop) eating so much. However, it’s only an imagination.

22. Life _____(be) boring if we _____(have) nothing to do. That's nice it isn’t so.

7 kwietnia 2020