🎓 Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany. 1. Marko was born in Spain but he lives in London. FROM Marko .................................. London but he lives there now. 2. In the future, William wants to be a translator. ONE........................., William wants to be a translator. 3. The bag of sugar is empty. ANY There ............................. sugar left in the bag 4. When did you meet your best friend? AGO How ......................... did you meet your best friend? 5. The computer shop is closed but it will be opened soon. FEW The computer shop will open ........................ minutes 6. My cousin can't wait to ride on a double-decker bus in London FORWARD My cousin is looking .......................... on a double-decker bus in London. 7. Everyone went bungee jumping except for James. APART Everyone went bungee jumping ........................ James 8. Jean has made plans to have dinner with us tomorrow. GOING Jean ....................... have dinner with us tomorrow. 9. Do you want to go to the theatre at the weekend, Sarah? SHALL Sarah ...................... to the theatre at the weekend? 10. My sister didn't want to walk to school alone on the first day. BY My sister didn't want to walk to school ......................... on the first day. 11. Nancy's hair is curly. GOT Nancy .............................. straight hair. 12. I strongly advise you to arrive on time for class. BE You ..................................... late for class. 13. Toby rides a bike because he wants to keep fit. WHY The ..................................... Toby rides a bike is that he wants to keep fit. 14. The people didn't know that the photographer had taken their picture. IDEA The people .............................. that the photographer had taken their picture. 15. Don't make noise after 10 o'clock. QUIET Please ...........................after 10 o'clock. 16. He has difficulty speaking French. SPEAK He ........................... French very well. 17. That the test was easier than any other test I have ever taken. THE That was ............................I have ever taken. 18. Louis has got such a beautiful voice; it's amazing. SO Louis can .............................it's amazing. 19. They could not install the new programme. UNABLE They ................................ install the new programme. 20. Bring your sleeping bag for our camping trip tomorrow. FORGET Don't ...................................... your sleeping bag for our camping trip tomorrow. 21. ''If we don't do something about climate change, the planet will be in trouble,'' said Veronica. UNLESS Veronica told us that the planet would be in trouble .............................something about climate change. 22. We saw the concert in this theatre. PLACE This is the ......................................... we saw the concert. 23. They went windsurfing yesterday; they had tried it once before. TIME It was ....................................... they had tried windsurfing. 24. '' Do you have a headache?'' she asked. IF She asked me .......................... a headache. 25. Bob is too young to go to university. ENOUGH Bob is ..................................to go to university. 26. Alex cycles every evening. GOES Alex ......................... every evening. 27. He makes a habit of reading a book every night before bed. ALWAYS He ............................... a book before bed. 28. Ted is good at football because he is fast and he is strong. BOTH Ted is good at football because he is ........................ strong. 29. That bicycle beside the tree is mine. MY That ......................... beside the tree. 30. Isn't that an interesting sculpture! SUCH............................. an interesting sculpture! 31. It appears that my laptop has no more battery power. RUN My laptop seems to have ............................. battery power. 32. They haven't finished doing their homework. STILL They ................................. their homework. 33. What is the price of this smartphone? MUCH..................................... this smartphone cost? 34. ''The mechanic repaired our car yesterday,'' said Dad. HAD Dad said that the mechanic ............................... our car the day before. 35. There are a few apples on our apple tree this year. MANY There are ................................. apples on our apple tree this year. 36. Wendy had to laugh when she heard the joke. HELP Wendy couldn't ....................................... when she heard the joke. 37. An architect designed this building. BY This building ............................................ an architect. 38. George, I need help carrying these bags. ME Can ................................... carry these bags, George. 39. Despite the snow, thousands of fans came to the concert. ALTHOUGH................................... snowing, thousands of fans came to the concert. 40. Mum wanted to know the reason for her excitement. WHY Mum wanted to know .................................. excited. - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna

...

Maria
3121
odpowiedziała na to pytanie

1. Marko isn't from London but he lives there now.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 8 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Język angielski

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.

1. Marko was born in Spain but he lives in London.
FROM
Marko .................................. London but he lives there now.
2. In the future, William wants to be a translator.
ONE
........................., William wants to be a translator.
3. The bag of sugar is empty.
ANY
There ............................. sugar left in the bag
4. When did you meet your best friend?
AGO
How ......................... did you meet your best friend?
5. The computer shop is closed but it will be opened soon.
FEW
The computer shop will open ........................ minutes
6. My cousin can't wait to ride on a double-decker bus in London
FORWARD
My cousin is looking .......................... on a double-decker bus in London.
7. Everyone went bungee jumping except for James.
APART
Everyone went bungee jumping ........................ James
8. Jean has made plans to have dinner with us tomorrow.
GOING
Jean ....................... have dinner with us tomorrow.
9. Do you want to go to the theatre at the weekend, Sarah?
SHALL
Sarah ...................... to the theatre at the weekend?
10. My sister didn't want to walk to school alone on the first day.
BY
My sister didn't want to walk to school ......................... on the first day.
11. Nancy's hair is curly.
GOT
Nancy .............................. straight hair.
12. I strongly advise you to arrive on time for class.
BE
You ..................................... late for class.
13. Toby rides a bike because he wants to keep fit.
WHY
The ..................................... Toby rides a bike is that he wants to keep fit.
14. The people didn't know that the photographer had taken their picture.
IDEA
The people .............................. that the photographer had taken their picture.
15. Don't make noise after 10 o'clock.
QUIET
Please ...........................after 10 o'clock.
16. He has difficulty speaking French.
SPEAK
He ........................... French very well.
17. That the test was easier than any other test I have ever taken.
THE
That was ............................I have ever taken.
18. Louis has got such a beautiful voice; it's amazing.
SO
Louis can .............................it's amazing.
19. They could not install the new programme.
UNABLE
They ................................ install the new programme.
20. Bring your sleeping bag for our camping trip tomorrow.
FORGET
Don't ...................................... your sleeping bag for our camping trip tomorrow.
21. ''If we don't do something about climate change, the planet will be in trouble,'' said Veronica.
UNLESS
Veronica told us that the planet would be in trouble .............................something about climate change.
22. We saw the concert in this theatre.
PLACE
This is the ......................................... we saw the concert.
23. They went windsurfing yesterday; they had tried it once before.
TIME
It was ....................................... they had tried windsurfing.
24. '' Do you have a headache?'' she asked.
IF
She asked me .......................... a headache.
25. Bob is too young to go to university.
ENOUGH
Bob is ..................................to go to university.
26. Alex cycles every evening.
GOES
Alex ......................... every evening.
27. He makes a habit of reading a book every night before bed.
ALWAYS
He ............................... a book before bed.
28. Ted is good at football because he is fast and he is strong.
BOTH
Ted is good at football because he is ........................ strong.
29. That bicycle beside the tree is mine.
MY
That ......................... beside the tree.
30. Isn't that an interesting sculpture!
SUCH
............................. an interesting sculpture!
31. It appears that my laptop has no more battery power.
RUN
My laptop seems to have ............................. battery power.
32. They haven't finished doing their homework.
STILL
They ................................. their homework.
33. What is the price of this smartphone?
MUCH
..................................... this smartphone cost?
34. ''The mechanic repaired our car yesterday,'' said Dad.
HAD
Dad said that the mechanic ............................... our car the day before.
35. There are a few apples on our apple tree this year.
MANY
There are ................................. apples on our apple tree this year.
36. Wendy had to laugh when she heard the joke.
HELP
Wendy couldn't ....................................... when she heard the joke.
37. An architect designed this building.
BY
This building ............................................ an architect.
38. George, I need help carrying these bags.
ME
Can ................................... carry these bags, George.
39. Despite the snow, thousands of fans came to the concert.
ALTHOUGH
................................... snowing, thousands of fans came to the concert.
40. Mum wanted to know the reason for her excitement.
WHY
Mum wanted to know .................................. excited.

7 kwietnia 2020