🎓 Uzupełnij zdania 1–6. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. 1. _______ you ________(able / climb) to _______________ the mountains last weekend? 2. She hasn’t (be / able) _______________ use her car since it broke last month. 3. She (can / not / get) _______________ to the airport on time because the traffic was very bad. 4. I (not be / able) _______________ use my computer last week. 5. It was (cold/day) ___________________of the year today. 6. Flying in a helicopter around the volcano was (interesting / experience) _______________. - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Uzupełnij zdania 1–6. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba

...

Maria
5819
Polub to zadanie

1. Were you able to climb the mountains last weekend?

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Historia

DROGA POLSKIEGO POWSTAŃCA

Wolność naszego kraju nigdy nie była Ci obca. Rodzice od dziecka wychowywali Cię w duchu powstań narodowych. Twój dziadek brał udział w powstaniu 1)  za co spotkały Was liczne represje. Cudem uniknęliście wywózki na 2) …………………., czyli w głąb dalekiej Rosji. Nigdy jednak nie pogodziłeś się z utratą niepodległości, toteż z utęsknieniem wysłuchiwałeś wieści o kolejnym powstaniu. W końcu gruchnęła nowina!!! Powstanie zbliża się wielkimi krokami. Grupa 3) …………………. zaczyna wprowadzać w życie postulat walki zbrojnej. Większą ostrożność wykazują 4) ……………………., którzy liczą na pomoc Wielkiej Brytanii i Francji. Za bardzo nie rozumiesz, dlaczego Polacy nie mogą wypracować jednego rozwiązania. Ruszasz na plac Zamkowy w Warszawie, by wziąć udział w 5) ………………… patriotycznej. Twoją pierś zdobi medalion z 6) …………… Polski. Czujesz, że dzieją się wielkie rzeczy. Niektórzy Twoi koledzy giną z rąk wojska 7) ……………………………… Powstanie jest nieuniknione, tym bardziej, że car zarządza 8) …………………, czyli przymusowy pobór do wojska, co przyspiesza decyzję o rozpoczęciu walki. Dnia 9) ……………………….. kolejne wielkie powstanie narodowe staje się faktem. Niestety, nie jest ono zbyt dobrze przygotowane, Twój oddział nie ma żadnego kontaktu z 10) …………………….., który stoi na czele powstania. Ukrywacie się w lasach, by z zaskoczenia zaatakować wroga. Wojna 11) …………………… przynosi Wam tylko chwilowe sukcesy. Car 12) ………………………… podejmuje zdecydowane kroki. Pojmanych żołnierzy zabija się w trakcie publicznych 13) ……………………… Kolejne oddziały padają, ostatni wódz powstania 14) ………………………….. nie jest w stanie odwrócić nieprzychylnej karty. Powstanie upada, a na tym niestety nie kończą się polskie nieszczęścia. Wielu Twoich przyjaciół i znajomych dotkliwie odczuło bezwzględną zemstę Rosjan. Dowódca Twojego oddziału trafił do 15) ………………………….. Adamowi, wiernemu towarzyszowi broni Rosjanie zabrali cały 16) …………………… Najgorzej powiodło się Twojemu kuzynowi i jego najbliższym. Zostali skazani na 17) ………………. – przymusową pracę w kopalniach. Ty cało uszedłeś z życiem i zdrowiem, co można uznać za cud. Niestety, pewnego dnia obudziłeś się w nowej rzeczywistości. Królestwo Polskie zniknęło z mapy Europy, a zastąpił nią 18) …………………………….. W zaborze rosyjskim nasiliła się 19) …………………………….. Wszystkie dzieła Mickiewicza musiałeś 20) …………………., aby nie narażać swojej rodziny. Zresztą romantyczny mit powstań narodowych upadł.

około godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019