Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaJęzyk angielski

Uzupełnij drugie zdanie z każdej pary w taki sposób, aby zachowało sens zdania wyjściowego. Nie zmieniaj przy tym podanych początków i zakończeń zdań. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać od dwóch do pięciu wyrazów. 3.1. These headphones are broken, I’d like to return them. OUT
These headphones ________________________________________ , so I’d like to return them. 3.2. I haven’t bought a paper book for ages – I buy e-books nowadays. LAST
It’s been ages ________________________________________ a paper book – I buy e-books nowadays. 3.3. You can’t save any money because you spend too much on sweets and junk food. IF
You would be able to save some money ____________________________________ so much on sweets and junk food. 3.4. After trying on about 15 dresses, my sister finally decided which one to buy. HAD
My sister ________________________________________ about 15 dresses before she finally decided which one to buy. 3.5. I’d prefer to pay by card rather than take out some cash. RATHER
I ________________________________________ by card than take out some cash

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aneta

Aneta

Język angielskiAutor odpowiedzi

Awatar autora: Aneta
Aneta
Nauczyciel
Lektorka języka angielskiego z 4-letnim doświadczeniem. Wolny czas często spędza grając w tenisa stołowego lub oglądając anglojęzyczny serial.

Powiązane pytania Q&A