🎓 PUT THE VERBS IN THE PAST SIMPLE OR THE PAST PERFECT TENSE 1 The grass .......... (be) yellow because it ......... (not/rain) all summer . 2 The lights .......... (go off) because we .......... (not/pay) the electricity. 3 The children .......... (not/do) their homework, so they ..........(be) in trouble. 4 They  .......... (not/eat) so we.......... (go) to a restaurant. 5 We ..........(not/can) go into the concert because we ..........(not/bring) our tickets. 6 She .......... (say) that she .......... (not/visit) the UK before. 7 Julie and Anne .......... (not/meet) before the party. 8 I .......... (not/have) breakfast when he .......... (arrive). 9 He .......... (not/use) email before, so I .......... (show) him how to use it. 10 You .......... (not/study) for the test, so you ........... (be) very nervous. - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

PUT THE VERBS IN THE PAST SIMPLE OR THE PAST PERFECT TENSE
1 The grass .......... (be) yellow because it ......... (not/rain) all summer .
2 The

...

Dominik
28999
odpowiedział na to pytanie

1 The grass was yellow because it hadn't rained all summe.

2 The lights went off because we hadn't paid the electricity.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Matematyka
content
14 marca 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019