🎓 Put the verbs in brackets in the correct form. 1. Thank you for your help. If you (not help) __________ me, I (not pass) __________ the exam. 2. If I (phone ) __________ you tonight, (you / be) __________ at home? 3. It’s a beautiful house, and I (buy) __________ it if I (have) __________ the money, but I can’t afford it. 4. If he (have) __________ a problem, he always (ask) __________ his girlfriend for help. 5. What bad luck! If Alan (not fall) __________ over, he (win) __________ the race. 6. Why didn’t you phone? If I (know) __________ you were coming, I (meet) __________ you at the airport. 7. I can’t imagine what I (do) __________ with the money if I (win) __________ the lottery. 8. If she (not help) __________ me, I (not do) __________ it by tomorrow. 9. If we (be) __________ birds, we (can) __________ fly. 10. Don’t worry, you’ve just got a cold. If you (take) __________ an aspirin, you (feel) __________ better. - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Put the verbs in brackets in the correct form.
1. Thank you for your help. If you (not help) __________ me, I (not pass) __________ the exam.
2. If

...

Dominik
28999
odpowiedział na to pytanie

1. Thank you for your help. If you hadn't helped me, I wouldn't have passed the exam.

2. If I phone you tonight, will you be at home?

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Matematyka
content
14 marca 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019