🎓 Podaj angielskie słówka związane z rodziną. - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Podaj angielskie słówka związane z rodziną.

Dominik
28224
odpowiedział na to pytanie
męskie żeńskie
dad  (tata) mum  (mama)
son  (syn) daughter  (córka

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Matematyka

Pierwiastek z 128

34 minuty temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język angielski

Proszę o przetłumaczenie fragmentów w nawiasach na język angielski.

1. I like ………………………………………………………. (spędzać czas wolny) with my friends.
2. He’s …………………………………………………………….. (zbyt młody, żeby) drink beer.
3. Maria is ………………………………………………………… (najwyższą dziewczyną w) the class.
4. …………………………………………….. (jest) a lot of cars in the city.
5. ……………………………………………… (Czyj) car is it?
6. They forgot …………………………………………….. (skontaktować się ze) me.
7. You ……………………………………….. (powinieneś uczyć się) hard.
8. Tomek will be here ………………………………………………. (za 30 minut).
9. They …………………………………………………………… (nie zamierzają) clean their room.
10. Where were you ………………………………………………………………… (w zeszłym tygodniu)?
11. My mum was …………………………………………………………………… (zła na) me.
12. I always play sport …………………………………………………….. (w poniedziałek).
13. A: Whose shoes are they? B: ………………………………………………… (Moniki).
14. Did you sleep ……………………………………………………………. (w nocy)?
15. …………………………………………………. (Nie wolno wam używać) calculators during the exam.
16. ………………………………………………….. (Rodzice Roksany) are worried about her.
17. It was the most boring film …………………………………………………………………………….. (jaki kiedykolwiek widziałem).
18. ……………………………………………….. (Co chciałbyś) drink?
19. Who ………………………………………………………… (to zrobił)?
20. They were ……………………………………………… (nie wystarczająco bogaci, żeby ) fly to Egypt.
21. I haven’t seen my boss ………………………………………………….. (od 3 dni).
22. Do you have ………………………………………………………… (kilka) apples?
23. Auntie Ella …………………………………………………………….. (nigdy nie pije) coffee.
24. …………………………………………………………………… (Czy on kiedykolwiek) paid the bills?
25. How ……………………………………………….. (on się czuje)?
26. …………………………………………. (Ile osób) did you invite?
27. She didn’t know …….……………………………………………….. (ile pieniędzy) she spent on this new dress.
28. Bob ………………………………………………………. (jest dobry w) sport.
29. ……………………………………………….. (Ile cukru) have you got?
30. ……………………………………………………… (Siostry mojej mamy) are my best friends.
31. ………………………………………………………. (To nie są) my children’s toys.
32. ……………………………………….. (Kim) are you?
33. Tony is …………………………………………………………………… (najprzystojniejszym chłopakiem) I have ever met.
34. Who ……………………………………………… (powiedział) you about it?
35. She ……………………………………………….. (naprawdę lubi) cooking.
36. …………………………………………………. (Otwórzcie) the window, please.
37. You …………………………………………….. (musisz) to learn the poem by heart.
38. ………………………………………………………… (Wszyscy) was angry.
39. She always cleans ……………………………………………… (w piątki).
40. We visit our grandparents ………………………………………………………. (całkiem często).
41. ………………………………………………… (Nie wolno wam) smoke here.
42. They play cards ………………………………………………… (od czasu do czasu).
43. ……………………………………….. (Pojadę) there today.
44. The train ……………………………………….. (odjeżdża o) 2.15.
45. What ……………………………………………………… (robisz) tonight?
46. The book is ……………………………………….. (przed) you.
47. ………………………………….. (Jak długo) were you sleeping?
48. My sister’s boyfriend often goes skiing …………………………………………. (zimą).
49. ………………………………….. (Miłego) day.
50. See you ……………………………………………… (w następnym tygodniu).

około godziny temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019