🎓 Past Simple vs Past Continuous. Complete the senteces using the correct form of verbs in brackets. While my dad (dig) .............. in the garden he (find) .............. a ring. I (break) .............. my leg while I (play) .............. football. Mr Thomas (shave) .............. and his wife (prepare) .............. dinner. We (play) .............. bridge when the light suddenly (go out) .............. . The police (notice) .............. the burglar as he (climb) .............. the fence............... it (rain) .............. when you (wake up) ?.............. I (not see) .............. Richard while he (stand) .............. in front of the bank. - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Past Simple vs Past Continuous. Complete the senteces using the correct form of verbs in brackets.

While my dad (dig) .............. in the garden

...

Dominik
28999
odpowiedział na to pytanie

While my dad was digging in the garden he found a ring.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 9 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 13 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019