🎓 Odpowiedz na pytania w oparciu o poniższy tekst. Użyj podanych przysłówków częstotliwości. 1. When does Kerry get up? She ……………………………………. 2. Who does she have breakfast with? She ….. but she ……………. 3. Does she have breakfast with her dad? No,..................... 4. How does Kerry get to school? She…….. with her friends. She ……….the bus. 5. Are Kerry and her friends ever late for school? Not really! They ……………….. Kerry gets up at 7.15 every morning, summer and winter. She has breakfast with her brother Phil on weekdays. At the weekend, Phil doesn’t get up early so then she eats with her mum. Her dad doesn’t live with them now. Kerry goes to school by bus once a week. On the other days, she walks to school with her friends. They get to school late two or three a year! - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Odpowiedz na pytania w oparciu o poniższy tekst. Użyj podanych przysłówków częstotliwości.

1. When does Kerry get up?
    She …………………………………….

...

Maria
3121
odpowiedziała na to pytanie

1. She gets up at 7.15 every morning.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019