🎓 Much czy many? Uzupełnij luki w umieszczonych poniżej zdaniach jednym z angielskich określników - much lub many. 1. How .............................. money do you have? 2. How .............................. people were there at the concert? 3. Sue gave me some books, but .............................. of them are impossible to read. 4. Kate still remember the accident she had .............................. years ago. 5. I don't care how .............................. work you have. It's Sunday and you need to get some rest. 6. James claims he knows .............................. successful women. 7. How .............................. water do you take on the trip? 8. I love her so ............................... 9. There are .............................. interesting movies at the cinema this week. 10. Lisa has .............................. fantastic friends. 11. I've drunk too .............................. coffee and I'm feeling bad now. 12. This movie was .............................. more interesting than the previous one. 13. Thank you so .............................. for visiting me. 14. I don't know .............................. about your plans for the future. 15. We've got so .............................. e-mails that our mailbox stopped working. - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Much czy many?
Uzupełnij luki w umieszczonych poniżej zdaniach jednym z angielskich określników - much lub many.

1. How .............................. money do you have?
2. How .............................. people were there at the concert?
3. Sue gave me some books, but .............................. of them are impossible to read.
4. Kate still remember the accident she had .............................. years ago.
5. I don't care how .............................. work you have. It's Sunday and you need to get some rest.
6. James claims he knows .............................. successful women.
7. How .............................. water do you take on the trip?
8. I love her so ...............................
9. There are .............................. interesting movies at the cinema this week.
10. Lisa has .............................. fantastic friends.
11. I've drunk too .............................. coffee and I'm feeling bad now.
12. This movie was .............................. more interesting than the previous one.
13. Thank you so .............................. for visiting me.
14. I don't know .............................. about your plans for the future.
15. We've got so .............................. e-mails that our mailbox stopped working.

Maria
3660
odpowiedziała na to pytanie

1. How much money do you have?

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
26 marca 2019
EDB

Podaj definicję bulimii.

około godziny temu
EDB

Zdefiniuj depresję.

około 2 godziny temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019