🎓 Kiedy używamy czasu Future Perfect? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Kiedy używamy czasu Future Perfect?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Czasu Future Perfect Simple (Osoba + WILL + HAVE/HAS + 3. forma czasownika) używamy, kiedy chcemy opisać, że jakaś czynność skończy się przed konkretnym momentem w przyszłości albo przed rozpoczęciem innej czynności.

Charakterystyczne określenia, które pojawiają się przy używaniu tego czasu, to: "by" (do), "before" (przed), "by the time" (do czasu).

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Historia
Wymień skutki unii lubelskiej
około 16 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Historia
Kim był Attyla?
około 18 godzin temu