🎓 Jak używamy wyrażeń "so", "such", "What" oraz "How"? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Jak używamy wyrażeń "so", "such", "What" oraz "How"?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Wyrażeń So, Such, What oraz How używamy, żeby wzmocnić opisywaną cechę.

So (tak bardzo) stosujemy przed przymiotnikiem lub przysłówkiem  (The soup is so tasty - Ta zupa jest taka pyszna).

Such (taki) stosujemy przed rzeczownikami niepoliczalnymi, a such a/an z rzeczownikami policzalnymi  (It was such an amazing performance - To był taki wspaniały występ).

What stosujemy w wyrażeniach tworzonych z przymiotnikiem i rzeczownikiem  (What a great actor! - Co za świetny aktor!)

How stosujemy w wyrażeniach tworzonych z przymiotnikiem   (How exciting! - Ależ to ekscytujące!)

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019