Jak używamy trzeciego trybu warunkowego (Third conditional) - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Jak używamy trzeciego trybu warunkowego (Third conditional)

Kasia
8304
odpowiedziała na to pytanie
Trzeci tryb warunkowy składa się z dwóch części - zdania z if w czasie Past perfect, które opisuje wyobrażoną sytuację albo warunek niespełniony w przeszłości i zdania z "would have" i trzecią formą czasownika, które opisuje co by było, gdyby warunek jednak został spełniony. Trzeciego trybu warunkowego używamy, kiedy mówimy o przeszłych wydarzeniach, które potoczyły się inaczej niż mogły i o tym jaki mogły przynieść skutek.
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Matematyka
0,217:3,5
około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019