Jak tworzymy przeczenie w czasie Present Simple? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Jak tworzymy przeczenie w czasie Present Simple?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

W czasie Present Simple przeczenie tworzymy w następujący sposób:

I/you/we/you/they + do not (don't) + verb (podstawowa forma czasownika)

he/she/it + does not (doesn't) verb -s

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019