Jak stopniujemy przysłówki? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Jak stopniujemy przysłówki?

Agnieszka
19792
odpowiedziała na to pytanie

Przysłówki, które nie mają końcówki -ly, (czyli mają tę samą formę co przymiotniki), stopniujemy dodając końcówkę  -er w stopniu wyższym i the ... -est w stopniu najwyższym, np. fast - faster - the fastest.

Przysłówki, które mają końcówkę -ly, stopniujemy tak samo jak długie przymiotniki, czyli dodając more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym, np. beautifully - more beautifully - the most beautifully.

Przysłówki utworzone od przymiotników, które stopniują się nieregularnie, mają takie same formy jak one, np. good/well - better - the best.

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019