Jak czytamy rok w języku angielskim? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Jak czytamy rok w języku angielskim?

Agnieszka
20878
odpowiedziała na to pytanie
Rok w języku angielskim czytamy na dwa sposoby: podając najpierw pierwszą liczbę dwucyfrową, a potem drugą (1945 - nineteen forty five, 2011 - twenty eleven) lub jeśli w zapisie roku jest równa liczba tysiącleci i mniej niż 10 lat, wtedy czytamy rok podając tysiąclecie (2011 - two thousand and eleven, 2002 - two thousand and two, 1804 - eighteen oh four). Wszystkie lata dwutysięczne możemy przeczytać w ten sposób. Jeśli w zapisie roku jest równa liczba stuleci i mniej niż 10 lat, po podaniu pierwszej liczby dwucyfrowej mówimy "oh" (/ou/). Jeśli rok jest liczbą trzycyfrową, podajemy najpierw pierwszą cyfrę, a potem następującą po niej liczbę dwucyfrową (786 - seven eighty six).
Wideolekcja
content
29 marca 2019
WOS
Jakie są cechy potrzeb?
około 13 godzin temu
Historia
Cechy religii Izraela.

około 13 godzin temu
Historia
Historia rozwoju informatyki.
około 13 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
WOS
Co zakłada teoria Maslowa?
około 16 godzin temu
Matematyka
3*p^2-p=0, p=?
około 16 godzin temu