🎓 Czym się różnią czasowniki statyczne od dynamicznych? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Czym się różnią czasowniki statyczne od dynamicznych?

Kasia
5976
odpowiedziała na to pytanie
Czasowniki możemy podzielić na statyczne i dynamiczne. Czasowniki statyczne to takie, które opisują opinie, emocje i zmysły. Natomiast czasowniki dynamiczne to te, które opisują czynność/akcje.
Biologia
co to białka
około godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019