Czym się różnią "also", "and" i "too"? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Czym się różnią "also", "and" i "too"?

Piotrek
4433
odpowiedział na to pytanie
Spójniki "also" i "too" oznaczają "też, także", a "and" oznacza "i, oraz". Spójnik "also" stawiamy przed czasownikiem wyrażającym czynność (She also made sandwiches - Zrobiła też kanapki), a spójnik "too" na końcu zdania (They went to Italy too - Pojechali też do Włoch). Spójnika "and" używamy, żeby połączyć dwa zdania albo powiedzieć o kilku rzeczach (I can sing and dance - potrafię śpiewać i tańczyć).
Matematyka
20 +53
3 dni temu
Matematyka
2 + 2
3 dni temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019