Czym się różni "for instance" od "for example"? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  gimnazjum

Język angielski
 -  gimnazjum

Czym się różni "for instance" od "for example"?

Dominik
14492
odpowiedział na to pytanie

Wyrażenia for instance oraz for example mają to samo znaczenie - "na przykład".

Można używać ich naprzemiennie, żeby na przykład uniknąć powtarzania ciągle tego samego zwrotu.

Jedyna różnica polega na tym, że for instance jest trochę bardziej formalne.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019