Czym są przymiotniki stopniowalne i niestopniowalne? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Czym są przymiotniki stopniowalne i niestopniowalne?

Agnieszka
19791
odpowiedziała na to pytanie
Przymiotniki stopniowalne ("gradable adjectives") opisują cechy, które mogą mieć różne natężenie, np. ktoś może być bardziej lub mniej głodny ("hungry"). Natomiast przymiotniki niestopniowalne ("non-gradable adjectives") opisują cechy, których nie można zmierzyć, są one bardziej ekstremalne, np ktoś umiera z głodu lub nie ("starving"), nie można "trochę umierać z głodu", ale można być "trochę głodnym".
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019