Czym różnią się zdania względne definiujące i niedefiniujące? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Czym różnią się zdania względne definiujące i niedefiniujące?

Kasia
5959
odpowiedziała na to pytanie
Zdania względne wprowadzają nam dodatkową informację o osobie (who), rzeczy (which), miejscu (where) albo przynależności (whose). W zdaniach niedefiniujących, informacja nie jest istotna, dlatego używamy przecinków, żeby ją oddzielić od reszty zdania (My brother, who is an engineer, earns a lot of money). W zdaniach definiujących, kiedy informacja jest niezbędna do poprawności zdania, nie stawiamy przed/po niej przecinków. Dodatkowo, możemy w nich użyć zaimka "that" zamiast "who" albo "which".
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019