🎓 Czasowniki w nawiasie wstaw w Present Perfect lub Past Simple. 1. (you, open) my letter? 2. Aunt Greta (visit) us three years ago. 3. I (never, be) to Sydney. 4. My parents (catch) this fish last year. 5. (Sally, try) skydriving? 6. Chris (go) to the cinema last week. 7. Dawid Podsiadło (write) many beautiful songs. 8. They (not climb) this mountain yesterday. (...) - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Czasowniki w nawiasie wstaw w Present Perfect lub Past Simple.
1. (you, open) my letter?
2. Aunt Greta (visit) us three years ago.
3. I (never, be)

...

Dominik
28999
odpowiedział na to pytanie

1. Have you opened my letter?

2. Aunt Greta visited us three years ago.

3. I've never been to Sydney.

4. My parents caught this fish last year.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019