🎓 Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the present perfect for one verb and the past simple for the other verb: My sister ...... (read) all of that author's books. But she ...... (not like) the last one. Belinda ...... (fly) to paris this morning. She ...... (visit) the city many times for her job. Mandy and Jessica ...... (fall out) - they aren't speaking now. They .... (have) a big argument last week. Ben ...... (not be) to any Maroon 5 concerts, but he ....(buy) their latest CD last week. It's OK, I ...... (do) the washing-up - it ...... (not take) me very long!...... (you/meet) Charlie? He's an old friend. I ...... (go) to primary school with him....... (you/do) work experience before? I ...... (work) in a shop for two weeks last year. - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Język angielski
 -  liceum

Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the present perfect for one verb and the past simple for the other verb:
My sister ......

...

Dominik
28999
odpowiedział na to pytanie

My sister has read all of that author's books. But she didn't like the last one.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 8 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 13 godzin temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019