🎓 Co to jest "question tag" i jak go używać? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Co to jest "question tag" i jak go używać?

Łukasz
3
odpowiedział na to pytanie
"Question tag" to po polsku pytanie rozłączne. Pytań rozłącznych używamy, żeby potwierdzić jakąś informację. Używamy w nich: czasowników w formie twierdzącej w zdaniach przeczących (np. He isn't swimming, is he?); czasowników w formie przeczącej w zdaniach twierdzących (np. He's swimming, isn't he?); takich samych operatorów, jakie występują w danym zdaniu (np. He swam in the sea, didn't he?); odmiany czasownika "do/did", kiedy nie ma w zdaniu żadnego operatora (np. She goes swimming every day, doesn't she?) oraz czasownika modalnego, kiedy jest on częścią zdania (np. She can swim, can't she?).
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język polski
Co to psalm?
około 17 godzin temu
Historia
Kim był Jan Zamoyski?
około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019